Auteursarchief: Rob van de Laar

Rob van de Laar

Over Rob van de Laar

Rob van de Laar is tekstschrijver en journalist. Hij schrijft artikelen in opdracht van diverse bedrijven en media. Hij werkte jarenlang bij AssurantieMagazine. Hij studeerde Nederlands. Hij is gek op taal en wordt gek van taalfouten. Hij is ervan overtuigd dat hij die zelf nooit maakt.

Vier op de tien pensioenverzekeringen straks van NN

De Nederlandse verzekeringsmarkt moet consolideren, vindt De Nederlandsche Bank. Met het overnemen van Delta Lloyd zet Nationale-Nederlanden daar al een aardige stap in. Een blik op de 2015-cijfers leert dat vooral de collectieve levensverzekeringen lekker overzichtelijk worden: NN heeft straks bijna 40% van de pensioenmarkt in handen.

Er blijven buiten de grote zorgverzekeraars (alle ziektekostenmaatschappijen staan trouwens hier op een rij) nog vijf grote verzekeringsconcerns over: behalve NN zijn dat Achmea, Aegon, ASR en Vivat. Eigenlijk mag Allianz daar ook nog toe gerekend worden met naar schatting ruim een miljard premieomzet. Naar schatting, want de Benelux-tak van het Duitse concern valt niet meer onder Nederlands toezicht en concrete cijfers ontbreken daardoor.

Pensioenreus

De overmacht van de nieuwe combinatie NN-Delta Lloyd wordt het grootst in de pensioenverzekeringen. Daar is de premieomzet meer dan € 2,5 miljard groot. Omdat de collectieve levensector door het sluiten van grote contracten nog wel eens schommelingen laat zien in de koopsomomzet, geven de periodieke premie-inkomsten een betere inschatting van de marktverhoudingen op de lange termijn. Maar ook daar is NN goed voor een dikke 38% van alle premies.

pensioenmarkt

De verhoudingen in de collectieve pensioenverzekeringen zullen bij de toezichthouder een tevreden grijns teweegbrengen: de drie grootste partijen beheersen ruim driekwart van de markt en de grootste vijf bestrijken zelfs 99%.

Zetje nodig

In schadeverzekeringen (zonder zorgverzekeringen) wordt NN niet de grootste, maar komt het wel dicht in de buurt van Achmea (19,6% om 21,1% marktaandeel).  In die markt kan de consolidatie nog wel een zetje gebruiken: de drie grootste partijen (Achmea, NN en ASR) hebben net iets meer dan de helft van alle schadepremies in de boeken. De top vijf haalt nog geen twee derde: 64,1%.

Kansen genoeg dus om in de schademarkt nog wat samen te klonteren. Wat wil Aegon als relatief bescheiden speler nog met schadeverzekeringen? Is dat een prooi voor ASR? Of slaan de Chinezen van Anbang nog een slag met Vivat, zelf ook niet bepaald een grote schadeverzekeraar?

De omzetcijfers die de verzekeraars hebben opgenomen in hun verslagstaten over 2015 zijn de basis voor bovenstaande marktaandelen. Ik heb ze voor alle deelbranches en alle verzekeraars op een rij gezet. Meer weten of een rapport opvragen? Stuur een mail naar rob@texti.nl.

De cijfers achter de stijging van de zorgpremie

Nederlanders betalen volgend jaar zo’n 10% meer voor de basisverzekering. Dat is niet zo verwonderlijk als je een blik werpt op de resultaten uit 2015: de basispolis levert zorgverzekeraars nauwelijks meer iets op.

De schadelast groeit harder dan de omzet, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. Van de drie zorgverzekeringsreuzen vergroot alleen CZ het marktaandeel. In totaal is de omzet van de zorgverzekeraars met 3,6% gestegen tot ruim € 43 mld. De schadelast neemt in 2015 ook toe en groeit tot meer dan € 40 mld (+6%).

Grootmachten Achmea en VGZ zien hun marktaandeel verkleinen ten gunste van CZ. Op individueel niveau is Zilveren Kruis Achmea CZ ruim voorbijgestreefd als grootste zorgverzekeringslabel van Nederland. De omzet van Achmea-dochter Agis uit basisverzekeringen wordt nu ook bij Zilveren Kruis opgeteld. Na de concerns Achmea, VGZ, CZ en Menzis is Zorg & Zekerheid de grootste aanbieder van zorgverzekeringen.

Na schade-uitkeringen en bedrijfskosten houden de zorgverzekeraars (voor herverzekering) 6 cent over van elke 100 euro basispremie; bij de aanvullende verzekeringen schiet € 2,98 over van elke 100 euro premie. Menzis en CZ verliezen op de basisverzekering, terwijl Achmea en VGZ een (klein) positief brutoresultaat boeken.

Alle verzekeraars op een rij

Op basis van de gegevens die de Nederlandse verzekeraars hebben aangeleverd bij toezichthouder DNB heeft Texti de 29 zorgverzekeraars op een rijtje gezet in het rapport ‘Zorg en Verzekering 2015’.

De verzekeringsmarkt maakt veel veranderingen door en roept veel vragen op. Hoe groot zijn Nationale-Nederlanden en overnameprooi Delta Lloyd nu echt samen? Verdienden autoverzekeraars in 2015 nog iets aan cascoverzekeringen? Hoe staat het op de pensioenmarkt?  Wie dat en meer wil weten, kan marktoverzichten en analyses aanvragen via rob@texti.nl. Daarin worden per deelbranche alle verzekeraars gerangschikt naar premie-inkomen, inclusief winst- en verliescijfers over 2015.

Behoefte aan meer? Neem contact op voor een marktanalyse op maat.

Brexit: 900 jaar beschaving? Nee, bedankt

Trouw besteedt elke dag aandacht aan het naderende Brexit-referendum in het Verenigd Koninkrijk. Ze laten zomaar wat Britten aan het woord. De laatste dagen waren dat twee ouderen die voor het verlaten van de EU zijn. Prima, als de Ieren maar blijven!

De vraag is of je ze serieus moet nemen. De aquarellerende Engelse pensionado die vanochtend zijn zegje deed in de krant, is nog wel in het bezit van een stel hersenen. Maar als die vrouw van gisteren, de 76-jarige Rosemary Carter, de gemiddelde Brit vertegenwoordigt, laten we dan niet rouwen om het uittreden van the UK.

Beide Brexitters maken zich zorgen om de immigratie. De schilderlustige senior in het park vreest een invasie van Turken, de opstandige oma vindt dat de immigratie “onze cultuur bedreigt”. “We hebben hier een beschaving van negenhonderd jaar. Die willen we niet verliezen.”

Het zijn bange mensen. Die vind je overal. We hebben ze ook in Nederland. Het zijn mensen die bang zijn om welvaart te delen, zeker als er ook nog eens mensen van profiteren die ze niet kennen. Bovendien vinden ze hun eigen ‘cultuur’ superieur aan andere culturen.

Iedereen mag vinden wat hij wil. Maar als ik in Lille zie waar die 900 jaar oude Britse beschaving (ook) toe heeft geleid, denk ik: hou die maar. En als ergens in Yorkshire een politica wordt vermoord, vraag je dan eens af hoe uniek jullie eigenlijk zijn. Hooligans heb je overal, verwarde mannen ook.

Wat beschaving betreft kunnen de Brexit-Britten nog een puntje zuigen aan het gedrag van de Ierse voetbalsupporters. Ja, die drinken een pint of wat, maar steken hun energie in het wisselen van een band voor een oudere Franse automobilist. Dát is beschaving, hoe jong of oud die ook mag zijn.

Hypotheekmarkt plust 28% in 2015

In 2015 is door het Kadaster voor € 62 mld aan nieuwe hypotheken ingeschreven. Dat is 28% meer dan het jaar ervoor. Die sterke stijging ligt voor een groot deel aan hogere hypotheeksommen, want het aantal nieuwe hypotheken is veel minder sterk toegenomen: met 14%.

De hypotheekmarkt deed het vooral in de zomermaanden goed: in juni, juli, augustus en september was het verstrekte bedrag elke maand meer dan 45% hoger dan een jaar eerder. Gemeten in aantal hypotheken lag de plus in die maanden telkens boven de 25%. Alleen in december daalde de hypotheekproductie vergeleken met 12 maanden ervoor. Dat heeft te maken met het aflopen van de extra ruime schenkingsregeling eind 2014, waarbij ouders tot een ton belastingvrij konden schenken aan hun kinderen voor het aflossen van de hypotheek. Gemiddeld bedroeg de nieuw ingeschreven hypotheek
€ 245.000, terwijl dat in 2014 nog € 218.000 was.

Veilingen
Dat de huizen- en hypotheekmarkt weer in de lift zitten, betekent nog niet dat huiseigenaren minder in de problemen komen: vorig jaar werden er 2.309 woningen gedwongen geveild. In 2014 waren dat er nog 2.178. Er is geen duidelijke trend te zien: in maanden als januari (-49%) en mei (-43%) lag het aantal executieveilingen veel lager dan een jaar eerder, maar in augustus (+96%) en november (+53%) was dat juist veel hoger. Grofweg was het tweede halfjaar slechter (meer veilingen) dan 2014 en het eerste halfjaar iets beter.

De cijfers zijn te bekijken op www.kadaster.nl.

pensioen

Doorbeleggen na pensioendatum: goed idee?

Er zijn van die momenten dat je door een relatief eenvoudig gegeven heel anders tegen dingen gaat aankijken. Ik had het laatst, toen ik iemand sprak van pensioenfonds ABP. Hij vertelde me iets waardoor ik genuanceerder ben gaan denken over pensioen en beleggingsrisico’s.

Als je geld opzij zet voor je pensioen, wil je met een niet te hoge inleg toch een leuke pensioenuitkering opbouwen. Nu heb je daar als werknemer over het algemeen niet al te veel over te vertellen: je neemt deel aan een collectieve pensioenregeling en het pensioenfonds bepaalt hoe je centen worden belegd. Bij een traditionele middelloonregeling bouw je een vooraf vastgestelde pensioenuitkering op. Daar betaal je een premie voor. Het pensioenfonds zorgt vervolgens dat je je uitkering krijgt. Maar soms is daar een hogere premie voor nodig. Bijvoorbeeld omdat de rente laag is, of omdat de levensverwachting stijgt.

Meeste rendement ná pensioen

Het ABP (dat trouwens de premie voor 2016 heeft verlaagd) biedt zo’n regeling. Beleggen lijkt er dus niet aan te pas te komen, maar zoals zoveel institutionele beleggers steekt het fonds zelf natuurlijk wel geld in aandelen. En uit die beleggingservaring blijkt dat je juist ná pensioendatum het meeste rendement maakt op je gespaarde geld. Sterker nog: meer dan de helft van de pensioenuitkering wordt pas na pensionering bij elkaar belegd.
Dat is niet zo vreemd. De pot is – als het goed is – natuurlijk het grootst aan het einde van het werkzame leven. Dus het te maken rendement is dan ook het hoogst. 5% over € 100.000 is nu eenmaal meer dan 5% over € 1.000. Als je zo’n vermogen hebt bijeengespaard, is het dus eigenlijk zonde als de opbouw stopt bij het bereiken van de pensioenleeftijd.

Lifecycle

Bij een beschikbarepremieregeling is je pensioen afhankelijk van het rendement dat je zelf als pensioendeelnemer maakt op je – vastgestelde – inleg. Volgens populaire lifecycle-beleggingsmethoden wordt het beleggingsrisico naarmate de pensioendatum nadert, steeds verder afgebouwd. Dat verkleint het risico dat je pensioenkapitaal op de valreep verdampt. Maar het is ook een aanslag op het rendement, zo blijkt. Het is allemaal logisch.

Doorbeleggen

Wat nu als je na je pensioendatum kunt doorbeleggen in zo’n beschikbarepremieregeling? Dan kun je het lifecycle-principe uitsmeren over een langere periode en is de kans op rendement aanzienlijk groter. Dat klinkt leuk. Er ligt een wetsvoorstel in die richting. Specialist ADP is er positief over. Maar Aegon-directeur Maarten Edixhoven ziet vooral risico’s.

Hoe dan ook: als je individueel een pensioen moet opbouwen, moet je wel beleggen. Sparen is (zeker nu) geen optie en garanties zijn duur. Als je weet dat je het grootste rendement pas kunt maken als de uitkeringsperiode al is ingegaan, waarom dan niet doorbeleggen?

Talveraandering: vaan Hollands naor Uutregs

Taal verandert voortdurend. Wat correct is, is niet voor eeuwig correct en wat fout is, wordt vanzelf een keer goed. Taalverandering vindt plaats op schrift, maar veel eerder nog in het gesproken woord. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling dat de uitspraak van het Algemeen Beschaafd Nederlands steeds meer op het Utregs gaat lijken.

Van a naar aa
Klinkers die voor een dubbele medeklinker staan, worden doorgaans kort uitgesproken. Het woord wanneer klinkt dus als wànneer. Maar steeds vaker hoor en zelfs lees je wááneer of zelfs waarneer. Doet me denken aan die Reaal-reclame met Rijk de Gooijer als Utrechtse verzekeringsfraudeur: “Foutje bedaankt. Ken ik effe vaange?”

Van oo naar o
Andersom worden de lange varianten van de klinkers steeds vaker omgeruild voor de korte versie. Een woord als tolerant spreek je uit als tóólerant. Alleen is die uitspraak inmiddels incourant geworden. Tot aan het journaal toe hoor je de uitspraak ‘tollerant’. Het zou me niks verbazen als dat over een jaar of twee verbasterd is tot tolleraant.

Hetzelfde lot lijkt woorden als mol(l)esteren, stat(t)istiek en val(l)entijnsdag beschoren. Wie weet meer voorbeelden van deze ontwikkeling? Ik zaal er de kommende tijd zovèl moggelijk veerzammelen!

Wilde broodjes @HLBVA

Aan de Zegerplas ligt al een jaartje of wat Wet ’n Wild. Een strandclub annex restaurant waar het uiteraard vooral in de zomer prettig toeven is. Wat brengt deze tent op het bord? Veel meer lekkers dan je zou denken, ontdekt de jury van Het Lekkerste Broodje Van Alphen (HLBVA).

Het is een bewolkte en wat frisse vrijdag, maar als je bij Wet ’n Wild op de met helblauwe kussens bedekte steigerhouten bank neerploft, waan je je toch al snel in een tropisch oord. Zicht op strand en water en groen aan de overkant. En is een beetje bewolking en een buitje op zijn tijd niet juist typisch tropisch? Kortom: ze hebben de sfeer daar goed voor elkaar.
De menukaart biedt ruime keuze: van panini tot soepje of salade. Mijn keuze valt op de sandwich gegrilde kipfilet gegratineerd met Parmezaanse kaas, uitgebakken spek en pestomayonaise. Een hele mond vol inderdaad en dat is mooi, want ik heb trek. De sandwich is trouwens niet echt een sandwich: het spul gaat gewoon op een witte bol.

Lekker hartig
Het broodje blijkt precies wat je graag eet na een half dagje in het zand en het water rondgedard te hebben: een lekker hartige hap, niet te weinig, maar ook niet te grof. De kip is ter plekke gegrild, dat proef je. Eigenlijk zou je niets minder mogen verwachten, maar kom er maar eens om! De spekjes zijn mooi bros uitgebakken. En de pestomayonaise maakt het netjes af. De witte bol is een prima drager: zacht van binnen, beetje knapperig van buiten. Lekker, maar niet te opdringerig. Geeft het beleg goed de ruimte.

Sla
Zo’n broodje doet het van zichzelf al uitstekend. Daar hoeft geen garnituurtje van sla of komkommer bij. Als ik sla wil, bestel ik wel een salade. Maar dat is dan een kleine kanttekening omdat er anders echt niks te klagen valt. Want dat stukkie sla lijkt verdorie nog wel vers ook! En prima gedresst!
Wet ’n Wild heeft met dit broodje een héle serieuze kandidaat in huis voor de titel HLBVA.

Broodje: gegrilde kipfilet gegratineerd met Parmezaanse kaas, uitgebakken spek en pestomayonaise

Plus:
– de kip komt écht net van de grill
– stevig, hartig, maar niet grof

Min:
– waarom nog een blaadje sla en schijfje komkommer? Is toch helemaal niet nodig.

Het Lekkerste Broodje goes American

Voor de duidelijkheid: ik eet dus vlees. En na die Spaanse en Italiaanse hammige heerlijkheden dacht ik: ik pak het wat simpeler aan. Geen liflafjes, gewoon een eerlijk broodje vleesch. Bij pannenkoekenboederij De Schaapskooi begrijpen ze dat.

Op het menu staat daar de Happy Hotdog: een goeie worst van slagerij Loek van Vliet op een “heerlijk broodje” geserveerd. Ik ga voor de bijl. Nu maar hopen dat ik straks het velletje hoor knappen terwijl het vet langs mijn kin druipt als ik de eerste hap neem.

Als het bord wordt neergezet, kijkt het broodje me al lachend aan op de gezellige houten tafel. Ik schuif het bestek terzijde en hap toe. En jawel: hier gebeurt wat. Ik hoor duidelijk ‘KNAP’, ik voel saus rond de mondhoeken, ik proef een worst zoals een worst moet wezen. Geen laffe Unox-knakworst, maar een worst die van echt vlees is gemaakt. Beetje zuurkool voor de frissigheid. Krokant gebakken uitje. Alleen dat broodje, tja, dat kan me niet echt bekoren. Hij is eerder wat taai dan luchtig. Da’s toch jammer. Alsof-ie van gisteren is.

Broodje: Happy Hotdog

Plus:
– worst zoals worst moet zijn
– lekker aangekleed

Min:
– broodje is wat taai

Het zoete broodjesleven: opnieuw Italiaans

Als je een echt lekker broodje zoekt en je loopt voorbij een tent die ‘Dolce Vita’ heet, dan stap je er binnen. Met zo’n naam ligt de lat hoog. Ik ben benieuwd of het bestelde broodje aan de hooggespannen verwachtingen kan voldoen.

Voor de derde ronde in de competitie ‘het Lekkerste Broodje van Alphen’ strijk ik neer in het Italiaanse restaurant aan het Rijnplein. Het is er nog erg rustig om half een. Net als de eerste twee keer ga ik voor een broodje met vlees (ik zoek tenslotte niet het lekkerste vegetarische broodje). Al kost het me moeite de pasta links te laten liggen. Maar het moet nu eenmaal een broodje zijn. De keuze valt op de crostoni met parmaham, buffelmozzarella en gegrilde groente.

Na een minuut of tien meldt de bediende zich met een prachtig bord. Twee flink uit de kluiten gewassen sneden gegrild brood, ruim voorzien van de beloofde ham, mozzarella en groente. Eerst de ham proeven: ja, die is goed. Héél goed. Niet uit de supermarkt of van de lokale keurslager. Op een haartje na net zo lekker als de Pata Negra van Eight. De mozzarella is heerlijk buffelig en zacht; lekker waterig ook. De gegrilde groente zijn prima, maar ik heb ze toch altijd liever (lauw)warm dan koud. Ook al proef je dat ze niet uit een potje komen.
Het brood is overigens prima, misschien een tikje té volkoren. In tegenstelling tot Eight gooit Dolce Vita er twee sneetjes tegenaan en dat zorgt voor een wat meer voldaan gevoel na afloop.

Broodje: Crostoni prosciutto di Parma e Buffalo

Plus:
– de ham!
– de mozzarella!
– prettige hoeveelheid

Min:
– groenten iets te koud

Het lekkerste broodje (2): Bij Dennis

De Aarhof is al decennialang hét overdekte winkelcentrum van Alphen. Het gaat de vernieuwing van het stadshart overleven en is zeker met wind en regen een prima toevluchtsoord voor shoplustigen. Die hebben ook wel eens trek in een broodje en dan kunnen ze terecht Bij Dennis.

Het is met de Hema de enige lunchgelegenheid in De Aarhof. Anders dan Eight richt Bij Dennis zich vooral op het winkelpubliek dat gewoon een broodje zonder poespas wil eten. Al heb je wel even nodig om de vrij uitgebreide kaart door te nemen: alle variaties op een lunch staan erop, van uitsmijter tot poffertje. Gelukkig kan ik me beperken tot de broodjes.

De keuze valt op een bruin broodje Italia. Om het lekkerste broodje van Alphen te vinden, zoek ik vooral de broodjes die ‘anders dan anders’ zijn. Een pistoletje kaas of club sandwich kun je elders ook bestellen. Een broodje Italia niet, denk ik. Het ‘Italia’ moet komen van de zongedroogde tomaat en de oude kaas, die samen met de plakjes kipfilet op het broodje plaatsnemen.

De presentatie is goed: de twee helften van het donkere volkorenpistoletje onthullen de tomaat en de reepjes kaas, die vrolijk over de plakjes kipfilet zijn gedrapeerd. Daaronder vinden we nog wat gemengde sla. Op het bord ligt verder nog een bolletje huzarensalade met komkommer, sla en dressing.

Dit is duidelijk een broodje om in te bijten, dus ik schuif de twee helften op elkaar en hap toe. Het is lekker. Maar toch mis ik iets. De tomaat trekt de smaak van het geheel wel op, maar er zou best een beetje dressing bij kunnen. Iets van een lichte mosterd of pesto. Balsamico misschien? Iets nats in elk geval. Dat zou het meteen wat meer Italië-gevoel geven. Desondanks hebben we hier een prima broodje te pakken voor een leuke prijs.

Broodje: Italia

Plus:
– hapt lekker weg
– zongedroogde tomaat geeft zomerse smaak
– prijs: € 5,95

Min:
– beetje te droog
– kan iets meer ‘Italia’ hebben